Paperless is more

DocuProces heeft duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zeer hoog in het vaandel staan. De oplossingen en de dienstverlening van DocuProces zijn gericht op het zeer efficiënt gebruik maken van alle technologische hulpmiddelen die er zijn.

Zo zorgen wij voor het efficiënter maken en automatiseren van werkprocessen (workflows),  het terugdringen van papiergebruik, bijvoorbeeld door digitalisering en recycling (onze DocuCycle) en ook voor het verminderen van de digitale opslag (storage) en benodigde servercapaciteit.

Denk hierbij aan het delen in plaats van kopiëren van digitale documenten, versiebeheer en het benutten van de mogelijkheden van het werken in de “Cloud” (Cloud computing).Het mooie hiervan is dat minder papier, digitale documenten, content, opslag en recycling voor onze klanten meteen een enorme kostenbesparing, efficiency verbetering en resultaatverhoging tot gevolg kunnen hebben. Daarom is onze slogan: Paperless is More