disclaimer

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar DocuProces te zenden, geeft u DocuProces daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van DocuProces of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DocuProces.

Wijzigingen

DocuProces behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan DocuProces niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.