Navigate

“Waar is dat bestand ook alweer opgeslagen?” Een bekend fenomeen bij iedereen die op harde schijven of op de centrale server een document probeert terug te vinden.

Het is belangrijk dat gegevens en documenten snel en makkelijk terug kunnen worden gevonden. En zeker te zijn dat het gevonden document ook de juiste versie is.

Zoeken moet eenvoudig kunnen en liefst vanuit bestaande informatie systemen. Dat de software gebruikersvriendelijk en intuïtief te gebruiken moet zijn spreekt voor zich, maar is dat niet altijd.  Onze diensten