iDoclogicx

iDoclogicx™ is een generieke oplossing voor het automatiseren van uw Office sjablonen. Met iDoclogicx™ kunt u uw documenten voorzien van invulschermen en business rules (conditionele documenten). De toepassing van de huisstijl kan met iDoclogicx™ centraal worden geregeld, terwijl afdelingen hun individuele documenten en teksten decentraal kunnen onderhouden. Altijd gegarandeerd conform de huisstijl.
iDoclogicx™ kan worden geïntegreerd met uw bestaande applicaties en databases. Gegevens hoeven
niet meer te worden overgetypt, want iDoclogicx™ haalt met gemak data op uit tientallen verschillende databasesystemen en andere gegevensbronnen. Het aantal “out of the box” functies dat u in iDoclogicx™ aantreft is overweldigd. U zult ervaren dat het systeem oplossingen biedt voor kleine én grote groepen eindgebruikers.

iDoclogicx™ kan voor talloze doeleinden worden ingezet, waaronder:

  • huisstijlautomatisering en correspondentie,
  • contracten, aanbestedingen, offertes, enz.
  • batchverwerking,
  • formulierautomatisering,
  • data- en tekst integratie,
  • automatisering van werkprocessen.

Is iDoclogicx™ moeilijk?
Neen. iDoclogicx™ is zo eenvoudig, dat een ervaren computergebruiker (Windows+Office) na drie dagen training zelfstandig documenten kan automatiseren.
Eindgebruikers hebben helemaal geen training nodig. Het werken met iDoclogicx™ is intuïtief en transparant met Microsoft® Office, de omgeving die uw medewerkers reeds gewend zijn.
Gebruikers hoeven zich ook niet langer te bekommeren om zaken als de opmaak, logo’s, adresvermeldingen, ondertekening of de aanhef van een brief. Zij hoeven zich slechts nog te concentreren op de daadwerkelijke inhoud van hun documenten.

Betrouwbaar en besparend
iDoclogicx™ is betrouwbaar en is al meerdere malen met veel succes geïmplementeerd bij grote en kleinere organisaties. Dit heeft in alle gevallen geleid tot een betere arbeidsproductiviteit, kostenbesparingen, mooiere+correcte documenten, een eenduidige uitstraling en tevreden eindgebruikers.

De implementatie
De implementatie van iDoclogicx™ kan heel snel verlopen. Waar andere (maatwerk)projecten soms wel maanden in beslag nemen, is de implementatie van iDoclogicx™ in een paar weken geregeld. Het systeem biedt een transparant raamwerk voor elk soort document of huisstijl. Zonder obstakels, zonder consessies.