DocuCheck

DocuProces organiseert gratis DocuCheck workshops. Deze workshops helpen u inzicht te krijgen in de huidige werkwijze en hoe u snel meer rendement kan behalen en kosten kan besparen.Deze workshop geeft U in korte tijd veel nieuwe inzichten en is bedoeld voor resultaatgerichte ondernemers en (document) managers. Wij laten u ook voorbeelden zien van hoe ICT oplossingen bedrijven hierbij in de praktijk helpen.

Als u een van onderstaande zaken wilt bereiken is deze workshop zeker voor u geschikt:

  1. Structuur aan (laten) brengen in de sterk groeiende hoeveelheid digitale documenten
  2. Inzicht krijgen in en gebruik maken van ICT hulpmiddelen die er op de markt zijn en die hun waarde reeds hebben bewezen
  3. Standaard werkprocessen zoveel mogelijk automatiseren
  4. Kwaliteit en efficiency verhogen en operationele kosten verlagen
  5. Duurzaamheid bevorderen en het gebruik van papier reduceren
  6. Archiefruimte en opslagkosten verminderen en de vindbaarheid van documenten bevorderen
  7. Kennis delen en van andere organisaties horen welke stappen zij al hebben ondernomen
  8. Uw huisstijl vormgeven en bewaken in al uw uitingen naar binnen en buiten 

DocuProces verzorgt en faciliteert deze interactieve workshop aan de hand van presentaties en demonstraties en de door haar ontwikkelde en in de praktijk toegepaste methodieken DocuSwing en DocuCycle.

DocuSwing
Met de DocuSwing worden op gestructureerde wijze alle facetten gedekt die te maken hebben met documentenstromen en Document- en Content management. Dit helpt u om snel en effectief een verandering te kunnen doorvoeren en uw organisatie daarmee een positieve “swing” te geven.

DocuCycle
De Docucycle voegt aan de Docuswing een tijdsdimensie toe. Elk document en iedere content heeft een begin en een eindfase. De Docucycle helpt u dit proces te managen, de levenscyclus van een document te volgen en eenduidige bewaartermijnen vast te leggen. U voorkomt daarmee dat er bijvoorbeeld te veel kopieën en versies van documenten in omloop zijn en dat deze onnodig lang opgeslagen worden, zowel fysiek als digitaal.