Digitalise

Veel informatie en documentatie bereikt u of wordt binnen uw organisatie geproduceerd in niet-digitale vorm. Denk hierbij aan de dagelijkse post, maar ook formele documenten (bv. contracten met een handtekening of aan geschreven notities.

Digitale informatie heeft tal van voordelen:

  • snel en beter toegankelijk
  • efficiënter werken
  • locatie en tijd onafhankelijk benaderbaar
  • veelvuldig gebruik
  • compleet dossier (allerlei formaten samen, tekst, foto, tekening, mail, rekenblad, webpagina etc)

Het digitaliseren van de inkomende documenten is één van de stappen op weg naar een compleet en overzichtelijk digitaal dossier. Wellicht is het nodig het gehele bestaande papieren archief te digitaliseren. Bij sommige organisaties kan dit alleen al tot aanzienlijke besparingen leiden.

Moeten handgeschreven formulieren (bv. bestelformulieren) en aantekeningen ook elektronisch verwerkt kunnen worden? Hoe houden we het elektronische archief up-to-date, actueel, leesbaar en doorzoekbaar? Kortom, u wilt de documenten en informatie in uw digitale archief snel en simpel terug kunnen vinden. Onze diensten.