Certify

Certify, Authorise and Security

Deze drie onderwerpen hangen sterk met elkaar samen. Wie heeft toegang tot welke documenten of welke informatie en waarom? Wie keurt  een offerte of een contract goed? Wie geeft toestemming om een factuur te betalen? Hoe leg je dat vast en communiceer je dat naar elkaar? Maar ook: hoe classificeer  je een document zodat het later makkelijk terug te vinden is.

Bij certificeren van documenten gaat het om controle op de juistheid van de inhoud van documenten, zoals een contract, offerte, brief of factuur. En om de (formele) goedkeuring en beveiliging daarvan door b.v. een digitale handtekening of een stempel.

Autoriseren is het fiatteren van documenten binnen de bedrijfsprocessen. Bv. van inkomende facturen of uitgaande bestellingen. Elke medewerker moet die rechten hebben die nodig zijn om de taken naar behoren uit te voeren. Niet meer en niet minder.

Beveiligen en classificeren: uw medewerkers moeten informatie en documenten snel en makkelijk terug kunnen vinden. En de juiste versie daarvan. Zonder ingewikkelde drempels en beveiligingsprocedures. En toch moeten de gegevens voor personen met minder goede intenties goed afgeschermd zijn.
Dus, goede eenduidige en zinvolle kenmerken meegeven gecombineerd met duidelijke toegangsregels en versiebeheer. Wat daarvoor nodig is is een goed doordacht plan voor het digitale beheer van uw documenten en gegevens. Onze diensten